Google
 
Web www.scientific-child-prodigy.blogspot.com

The boy who knew too much: a child prodigy

This is the true story of scientific child prodigy, and former baby genius, Ainan Celeste Cawley, written by his father. It is the true story, too, of his gifted brothers and of all the Cawley family. I write also of child prodigy and genius in general: what it is, and how it is so often neglected in the modern world. As a society, we so often fail those we should most hope to see succeed: our gifted children and the gifted adults they become. Site Copyright: Valentine Cawley, 2006 +

Sunday, July 15, 2007

Volksblad, South African Newspaper

Ainan, 7, was written of by the Volksblad newspaper, South Africa, on the 12th July 2007. I cannot read the article since it is in Afrikaans, but from what I can discern it is an article which begins by talking of Ainan but then cedes into an article about giftedness in general. It appears to ask some Professors to comment on what giftedness is.

The article is pasted below so as to preserve it. Thanks to Volksblad of News 24, for taking an interest in Ainan's story.

Dié seuntjie (7) sit onderwysers ore aanJul 12 2007 09:48:22:063PM - (SA) Amy Johnson

KAAPSTAD. – ’n Sewejarige seuntjie van Singapoer is die jongste kind ter wêreld wat die O-vlak chemie-eksamen met vlieënde vaandels geslaag het en is reeds besig om vir die A-vlak eksamen voor te berei.

Dié eksamen word gewoonlik deur 18-jariges afgelê.

Ainan Celeste Cawley word as ’n wonderkind beskou en is blykbaar die jongste wetenskaplike op rekord ter wêreld.

Ainan het op die ouderdom van ses maande begin stap. As kleuter het hy ’n groot belangstelling in wetenskap en kuns getoon en hy was ses jaar oud toe hy glo sy eerste wetenskaples aan ’n groep kinders by ’n skool in Singapoer aangebied het.

Sy pa, mnr. Valentine Cawley, was glo self ’n begaafde kind en meen hy kan ’n steunpilaar vir Ainan wees.

Ainan het skole in Londen en Singapoer bygewoon, maar volgens sy pa “is die standaard van die onderrig nie goed genoeg nie” en wil hulle hom nou by ’n universiteit inskryf.
Volgens ’n plaaslike opvoedkundige sielkundige, dr. S.T. Potgieter, is Ainan ’n “seldsame verskynsel”.

“Dit is nie iets wat gereeld voorkom nie, hy is ’n begaafde kind. Sy IK is hoër as 145. ’n ‘Gemiddelde mens’ se IK is tussen 90 en 110. Hierdie kinders het spesiale aandag nodig en die huidige skoolstelsel maak net voorsiening vir die gewone kind,” het Potgieter gesê.

Prof. Hennie Steyn, verbonde aan die fakulteit opvoedkunde aan die Noordwes-universiteit, het gesê die gemeenskap moet hom soos ’n gewone kind met ’n spesifieke aanleg aanvaar.
Volgens Mensa se webwerf het begaafde kinders nie net intellektuele stimulering nodig nie, maar ook emosionele ondersteuning. Die ouers van ’n begaafde kind word aangeraai om die spesiale vermoëns van al hul kinders raak te sien en moet dit vermy om net die een te prys.
Cawley meen daar wag ’n blink toekoms op sy seun.

“Hy is op sy gelukkigste wanneer hy dink, leer en eksperimente uitvoer. Wetenskap is soos al die speelgoed in die wêreld wat saam gegooi is, en niks maak hom gelukkiger as om daarmee te speel nie.

“Dit is juis sy houding teenoor wetenskap wat eendag van hom ’n goeie wetenskaplike sal maak.”

Labels: , , ,

AddThis Social Bookmark Button
posted by Valentine Cawley @ 3:42 PM 

2 Comments:

Anonymous Jane said...

Hi Valentine I have been reading your blog with interest from South Africa on a lazy Sunday afternoon. Just a quick comment that your assessment of the article published in Afrikaans is indeed correct and that the article was understandably highly complimentary calling your son as probably the youngest Scientist ever.

12:25 AM  
Blogger Valentine Cawley said...

Thank you, Jane, for your help in understanding the article. It is pleasant to hear of their commentary.

Yes, he probably is the youngest scientist. Prodigy usually occurs in mathematicians and musicians, not scientists.

Your kind comment about my blog is appreciated. Happy reading from South Africa!

11:55 AM  

Post a Comment

<< Home

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape